Documents & sources

List of documents, presentations and sources (sorry, mostly in Slovak):

Organizácia certifikačnej autority pre veľké organizácia
(Certificate authority organization for big companies)
  Dokumeno opisuje nutné kroky pre založenie a správu certifikačnej autority vrámci veľkej organizácie. Bol vypracovaný ako zadanie na predmet Bezpečnosť výpočtových systémov spolu s Petrom Franzom v máji 2001.

Organizácia_ca.doc (104k)
Distribuovaná tvorba softvéru v prostredí internetu
(Distributed software development on internet)
  Môj diplomový projekt (nie diplomová práca) sa zaoberá analýzou problematiky a vývojom softvérového systému pre podporu súčasnej práce viacerých používateľov na jednom dokumente (zdrojovom texte). Máj 2001.

Diplomovy_projekt.doc (504k)
Power Point prezentácia (49k)
Zdrojové texty (v Jave) (533k)
Screenshot - pripojenie sa na server (9k)
Screenshot - zobrazenie projektu (12k)
Simulácia robotického futbalu
(Robocup Simulation League)
  Dokument a zdrojové texty boli vytvorené vrámci Tímového Projektu spolu s:
Marián Bobrík, Peter Franz, Gabriel Pap, Ján Pidych, Radoslav Kováč, Dušan Lacko, Samuel Vališ
Viac informácii sa nachádza na domovskej stránke. Máj 2001.

Dokumentácia k tímovému projektu (4,1M)
Slajdy k prezentácii (455k)
Zdrojové texty (757k)
Spracovanie videa na počítači
(Video editing using computers)
  Prednáška na predmet Počítačové a multimediálne systémy pojednáva o základoch a možnostiach spracovania video signálu na počítači. Apríl 2001.

Prednáška o spracovaní videa - text (476k)
Slajdy k prednáške (365k)
Obrazové súbory, audio a video v Jave
(Pictures, audio and video in Java)
  Stručný popis použitia obrázkov, audia a videa v Jave vypracované ako zadanie na predmet Počítačové a multimediálne systémy. Apríl 2001.

Multimédia v Jave (110k)
Maxichat - viacpoužívateľská komunikácia na sieti internet
(Maxichat - multiuser chat system on the internet)
  Popis projektu maxichat ako technický článok určený na prezentáciu ŠVOČ (Študentská Vysokoškoská Odborná Činnosť). Apríl 2001.

Maxichat - svoc (265k)
Slajdy k prezentácii (85k)
Architektonický návrh elektronického obchodu
(Architectural design of electronic shop)
Návrh elektronického obchodu pre predaj farmaceutických výrobkov, zadanie bolo vypracované na predmet Architektúra Softvérových systémov. Dokument bol vytvorený spolu s Róbertom Kočišom a Branislavom Valúchom. Február 2001.

Ass-final.doc (368k)
Interaktívny predaj cez internet - elektronicé aukcie
(Interactive shopping using internet - alectronic auctions)
  Prezentácia systému e-aukcie.sk vrámci prehliadky ŠVOČ. Máj 2000.

Technický článok (213k)
Slajdy k prezentácii (27k)
E-fashion Manažment
(E-fashion Management)
  Vypracované zadania z predmetu Manažment. Bola založená fiktívna spoločnosť e-fashion.sk, ktorá predávala oblečenie cez internet. Máj 2000.

Rôzna dokumentácia (3M)
Základy počítačovej grafiky v Jave
(Basics of computer graphics in Java)
  Zadania na predmet počítačová grafika vytvorené v Jave. Demonštrujú generovanie farebných prechodov na základe matematickej funkcie (zad1), algoritmus Life (zad2), DDA algoritmus kreslenia čiary (zad3), kreslenie mnohouhoľníkov, vypĺňanie semienkovym a čiarovým algoritmom (zad4+5), presun, rotáciu a zmenu veľkosti objektu (zad6), vykreslenie 3D plochy (zad7). November 1999.

Zdrojové texty - počítačová grafika (262k)
Informačný systém katedry
(Department information system)
  Návrh informačného systému pre katedru v rámci predmetu Princípy Softvérového Inžinierstva. Zadanie bolo vypracované spolu s Marekom Čelkom. Máj 1999.

Informačný systém katedry (374k)